علی اوجی بنظرم ايشون يه ذره از يه موضوعى عصبانى بودن 
در شهر تهران هستند دوستانى به اين شكل اعصاب ندارن class=
بنظرم ايشون يه ذره از يه موضوعى عصبانى بودن در شهر تهران هستند دوستانى به اين شكل اعصاب ندارنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران