١٢اذر ماه روز جهاني معلولين مبارك .شما كه فعل خواستن را براستي صرف كردين دوستون دارم ❤️❤️❤️كلي از هواداري عزيز من ازاين عزيزان هستن با گذاشتن اين ويديو خواستم ازهمه محبتاتون تشكر كنم شمايي كه درد حريفتون نميشه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻👊👊👊ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران