حامد همایون وپايان تور استراليا ممنونم ازتمام هموطنان عزيزم بابت استقبال بي سابقه شما🙏🏻 جان ودليد 🖐🏼ما به عشق شما زنده ايم. اين صدا فداي  شما كه هميشه هستيد دركنار ما ☑️☑️❤️پيش بسوي هدف 👊👊👊باز هم ركورد عشق روشكستيد نميدونم چجوري احساسمو بيان كنم 🌹 دوستون دارم تا ابد#hamedhomayon #hamedhomayoun #حامدهمایون #حامد_همايون class=
وپايان تور استراليا ممنونم ازتمام هموطنان عزيزم بابت استقبال بي سابقه شما🙏🏻 جان ودليد 🖐🏼ما به عشق شما زنده ايم. اين صدا فداي شما كه هميشه هستيد دركنار ما ☑️☑️❤️پيش بسوي هدف 👊👊👊باز هم ركورد عشق روشكستيد نميدونم چجوري احساسمو بيان كنم 🌹 دوستون دارم تا ابد#hamedhomayon #hamedhomayoun #حامدهمایون #حامد_همايونثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران