مهسا کامیابی Ⓜ️ زندگى يك فهم است 
فكر زنجير كنى يا پرواز 
در همان خواهى ماند class=
Ⓜ️ زندگى يك فهم است فكر زنجير كنى يا پرواز در همان خواهى ماندثبت دیدگاه شما