دست به دست من بده ❤️❤️به عشق شما وتا اين صدا صداس ميخونم وهركاري براي شادي شما عزيزانم انجام ميدم چون زندگيم شدين هر جاي ايران باشيد حتي دورترين نقاط به عشق شما با هر سختي ميام واز ته دلم براتون ميخونم وبزودي به نمايندگي ازشما به جاي جاي دنيا سفر خواهم كرد تا دل هموطنانم رو شاد كنم 🌹شما ركورد دار عشقين #hamedhomayon #hamedhomayoun#حامدهمایون #حامد_همایون #حامد_همايونثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران