نعیمه نظام دوست دوستان عزیزممم اینجا دریاچه الیمالات در استان مازندران شهر رویان و نوره، زیبائی که انسان رو مسخ میکنه و فقط باید شکر گزار خدا باشی که این زیبائی رو آفریده .

که مازندران شهر ما یاد باد 
همیشه بر و بومش آباد باد 
که در بوستانش همیشه گلست 
به کوه اندرون لاله و سنبلست 
هوا خوشگوار و زمین پرنگار 
نه گرم و نه سرد و همیشه بهار 
نوازنده بلبل به باغ اندرون 
گرازنده آهو به راغ اندرون 
همیشه بیاساید از خفت و خوی 
همه ساله هرجای رنگست و بوی 
گلابست گویی به جویش روان 
همی شاد گردد ز بویش روان 
دی و بهمن و آذر و فرودین 
همیشه پر از لاله بینی زمین class=
دوستان عزیزممم اینجا دریاچه الیمالات در استان مازندران شهر رویان و نوره، زیبائی که انسان رو مسخ میکنه و فقط باید شکر گزار خدا باشی که این زیبائی رو آفریده . که مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد که در بوستانش همیشه گلست به کوه اندرون لاله و سنبلست هوا خوشگوار و زمین پرنگار نه گرم و نه سرد و همیشه بهار نوازنده بلبل به باغ اندرون گرازنده آهو به راغ اندرون همیشه بیاساید از خفت و خوی همه ساله هرجای رنگست و بوی گلابست گویی به جویش روان همی شاد گردد ز بویش روان دی و بهمن و آذر و فرودین همیشه پر از لاله بینی زمینثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران