بهنوش بختیاری مهمانی شام مجله دیده بان هرماه با حضور هنرمندانی که عکسشون روی جلد مجله بوده برگزار میشه..اگه شما عزیزان هم مایلید کنارهم شام صرف کنیم..درصفحه اینستاگرام دیده بان درسه مورد نظرات وایده های خودتون رو بنویسید..به قید قرعه از چند نفر شما دعوت میشه که قدم روی چشم ما بگذارید ودر کنار اعضای تحریریه..مدیریت..وهنرمندای عزیز شب خوبیو بگذرونید..باتشکر..شورای سردبیری:آرش نصیری، بهنوش بختیاری. چون عکس روی جلد این شماره این حقیر و سحرقریشی بودیم انشاءالله همدیگرو میبینیم..@didehban_mag class=
مهمانی شام مجله دیده بان هرماه با حضور هنرمندانی که عکسشون روی جلد مجله بوده برگزار میشه..اگه شما عزیزان هم مایلید کنارهم شام صرف کنیم..درصفحه اینستاگرام دیده بان درسه مورد نظرات وایده های خودتون رو بنویسید..به قید قرعه از چند نفر شما دعوت میشه که قدم روی چشم ما بگذارید ودر کنار اعضای تحریریه..مدیریت..وهنرمندای عزیز شب خوبیو بگذرونید..باتشکر..شورای سردبیری:آرش نصیری، بهنوش بختیاری. چون عکس روی جلد این شماره این حقیر و سحرقریشی بودیم انشاءالله همدیگرو میبینیم..@didehban_magثبت دیدگاه شما