بهنوش بختیاری مهمانی شام مجله دیده بان..لطفاً نظرات خودتونو روی صفحه اینستاگرام دیده بان در سه مورد بنویسید..به قید قرعه هرماه از یکی از شما دعوت میشه که مهمان ما باشید..هنرمندانی هم که عکسشون روی جلد شماره قبل چاپ شده به افتخار حضور شما خواننده گرامی حضور پیدا میکنن..با تشکر..سردبیران:ارش نصیری،بهنوش بختیاری....@didehban.mag class=
مهمانی شام مجله دیده بان..لطفاً نظرات خودتونو روی صفحه اینستاگرام دیده بان در سه مورد بنویسید..به قید قرعه هرماه از یکی از شما دعوت میشه که مهمان ما باشید..هنرمندانی هم که عکسشون روی جلد شماره قبل چاپ شده به افتخار حضور شما خواننده گرامی حضور پیدا میکنن..با تشکر..سردبیران:ارش نصیری،بهنوش بختیاری....@didehban.magثبت دیدگاه شما