علی صادقی آیا می دانید زبان فارسی مختصرترین و کوتاه ترین و کاربردی ترین زبان هاي دنیاست ؟؟
به عنوان مثال : جمله ی " اميدوارم در انجام اين كار كه به تو واگذار كرده ام نهایت تلاشت را بکار بگیری و آنرا  درست و با موفقيت انجام دهي و مرا نا اميد نكني! "
فقط در يك کلمه قابل انتقال است : 
نرینیا !!! 😎 class=
آیا می دانید زبان فارسی مختصرترین و کوتاه ترین و کاربردی ترین زبان هاي دنیاست ؟؟ به عنوان مثال : جمله ی " اميدوارم در انجام اين كار كه به تو واگذار كرده ام نهایت تلاشت را بکار بگیری و آنرا درست و با موفقيت انجام دهي و مرا نا اميد نكني! " فقط در يك کلمه قابل انتقال است : نرینیا !!! 😎ثبت دیدگاه شما