عارف لرستانی هرگز، چه واقعیت تلخ برهنه ایست./شاعر نصرت رحمانی class=
هرگز، چه واقعیت تلخ برهنه ایست./شاعر نصرت رحمانیثبت دیدگاه شما