بهرام رادان یادمه وقتی پس از دیدن یکی از فیلمهای اخیر وودی آلن از سینما بیرون میرفتم به دوستی که همراهم بود گفتم زندگی از زاویه دید وودی آلن چقدر زیباتره، با مترونوم وودی آلن راه رفتن چقدر لذت بخشه، خلاصه دنیا با وودی آلن دنیای بهتریه، منفی ترین شخصیت ها هم در فیلمهاش دوست داشتنی اند...استاد امروز هشتاد و دو ساله میشه و من آرزو میکنم هشتاد ودو سال دیگه هم زندگی کنه و فیلم بسازه و ما کیف کنیم class=
یادمه وقتی پس از دیدن یکی از فیلمهای اخیر وودی آلن از سینما بیرون میرفتم به دوستی که همراهم بود گفتم زندگی از زاویه دید وودی آلن چقدر زیباتره، با مترونوم وودی آلن راه رفتن چقدر لذت بخشه، خلاصه دنیا با وودی آلن دنیای بهتریه، منفی ترین شخصیت ها هم در فیلمهاش دوست داشتنی اند...استاد امروز هشتاد و دو ساله میشه و من آرزو میکنم هشتاد ودو سال دیگه هم زندگی کنه و فیلم بسازه و ما کیف کنیمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران