بهرام رادان در راه فرودگاه و حرکت به سمت کره جنوبی برای شرکت در مراسم حمل مشعل المپیک زمستانی، سعی میکنم  با عکس و ویدئو شما رو از وقایع سفر باخبر کنم #فراتربرو @samsungmobileir class=
در راه فرودگاه و حرکت به سمت کره جنوبی برای شرکت در مراسم حمل مشعل المپیک زمستانی، سعی میکنم با عکس و ویدئو شما رو از وقایع سفر باخبر کنم #فراتربرو @samsungmobileirثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران