کتایون ریاحی بخشنده بودن، بيش از آنكه توانايى مالي بخواهد "قلبى" بزرگ مى خواهد.
. ❤ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️ #بنیاد#نیکوکاری#کیش#مهر#کتایون#کمک#کودکان_ناشنوا#کاشت_حلزون
charity#komak_charity#foundation# class=
بخشنده بودن، بيش از آنكه توانايى مالي بخواهد "قلبى" بزرگ مى خواهد. . ❤ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️ #بنیاد#نیکوکاری#کیش#مهر#کتایون#کمک#کودکان_ناشنوا#کاشت_حلزون charity#komak_charity#foundation#ثبت دیدگاه شما