مهناز افشار كورد گه ل به ريز ته نياتان ناهيلين. ناخوشى ئيوه، ناخوشى هه مو مانه. له په ناتانين
سلامت بن class=
كورد گه ل به ريز ته نياتان ناهيلين. ناخوشى ئيوه، ناخوشى هه مو مانه. له په ناتانين سلامت بنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران