مهناز افشار امروز در کنار هم بودیم به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه کودکان🌹
ایشون هم یکی از میهمان های ویژه ما بودن که میخ زدن به تابلو برای اثر هنری بزرگمهر حسین پور عزیز.
عکس از حانیه زاهد عزیز
#بدسرپرست_تنهاتر_است class=
امروز در کنار هم بودیم به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه کودکان🌹 ایشون هم یکی از میهمان های ویژه ما بودن که میخ زدن به تابلو برای اثر هنری بزرگمهر حسین پور عزیز. عکس از حانیه زاهد عزیز #بدسرپرست_تنهاتر_استثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران