سپند امیرسلیمانی اجراى ديروز آنپلاگد و اولين اجراى موسيقى من در حضور رفقايى كه زحمت كشيدن و با اومدنشون يه شب فراموش نشدنى رو برام درست كردن،ممنون از رفقا و ممنون از بهاره رهنماى گرامى،على اوجى دوست خوب و تهيه كننده كارا،نيما رمضان عزيز كه سواى گيتاريست درجه يك بودن يه انسان معركه س و همه بچه هاى باحال مكتب تهران،به اميد روزاى شبيه ديروز class=
اجراى ديروز آنپلاگد و اولين اجراى موسيقى من در حضور رفقايى كه زحمت كشيدن و با اومدنشون يه شب فراموش نشدنى رو برام درست كردن،ممنون از رفقا و ممنون از بهاره رهنماى گرامى،على اوجى دوست خوب و تهيه كننده كارا،نيما رمضان عزيز كه سواى گيتاريست درجه يك بودن يه انسان معركه س و همه بچه هاى باحال مكتب تهران،به اميد روزاى شبيه ديروزثبت دیدگاه شما