مهناز افشار صحنه ای از نمایش الیورتویست
برای سعید چنگیزیان عزیزم
۱۵ اجرا ازت آموختم متانت و اخلاق حرفه ای تو همه و همه برایم درس بزرگی شد.
🌹
وحالا نانسی ( من ) با عزیز دیگری همسفر هستم
نوید محمدزاده عزیزم
عکس از محمد صادق زرجویان🌹 class=
صحنه ای از نمایش الیورتویست برای سعید چنگیزیان عزیزم ۱۵ اجرا ازت آموختم متانت و اخلاق حرفه ای تو همه و همه برایم درس بزرگی شد. 🌹 وحالا نانسی ( من ) با عزیز دیگری همسفر هستم نوید محمدزاده عزیزم عکس از محمد صادق زرجویان🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران