عزيزان ناشنوا و كم شنوا فيلم نگار را به صورت ويژه براى شما دوبله كرده ايم جمعه، ساعت ١٥، سينما فرهنگ ، منتظر شما هستيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران