مهناز افشار سلام 
عزيزانم تا الان ترجيح دادم سكوت كنم و فقط نگاه كنم و بخونم هر آنچه كه  نوشته ميشود .... !!!!عجب روزگاري شده و عجب فرهنگي و عجيب تَر عجب مردمي شديم !!!! اين پاسخ اول به احترام همراهان خوبم و دوم خطاب به اون دسته افرادي است كه بسيار دغدغه وطن پرستي شان بيشتر از من و بقيه است  و همينطور  افرادي كه از روي حدس و گمان چه نسبتها كه نبستند و چه قضاوتها كه نكردند .... با احترام به همراهان خوبم كه منصفانه كنارم بودند ، خدمت اين دسته أفراد عرض ميكنم اينجانب در آمريكا زايمان نكردم و در آنجا هم نيستم .  كه البته اگر دليل محكم و لازمي ميديدم با اجازه همه در مورد مسئله كاملا شخصي اين كار را ميكردم .... اما دليلي نديدم .... و حالا ميتوانيد موضوع ديگري را براي إيجاد حاشيه مجدد پيدا كنيد ... در اخر من از همه شماهايي كه واقعي هستيد و بسيار شريف تشكر ميكنم و خدارو شكر كه شما هستيد تا من و أرام و خوب باشم 💜💙💚🌹🙏
پي نوشت : لطفا و براي هزارمين بار عزيزانم اگر نقد و پرسشي از آقاي محمد علي رامين بابت ايدئولژي و سياستهاي ايشان داريد ، آن را به فضاهايي ببريد كه مال ايشون يا طرفداران ايشون هست نه اينجا ... راه و روش اعتراض و نقد را بهتر يادبگيريم 🌹🙏من و همسرم تصميمات خودمان را با اعتقادات خودمان ميگيريم .... ممنونم 🙏🌹 class=
سلام عزيزانم تا الان ترجيح دادم سكوت كنم و فقط نگاه كنم و بخونم هر آنچه كه نوشته ميشود .... !!!!عجب روزگاري شده و عجب فرهنگي و عجيب تَر عجب مردمي شديم !!!! اين پاسخ اول به احترام همراهان خوبم و دوم خطاب به اون دسته افرادي است كه بسيار دغدغه وطن پرستي شان بيشتر از من و بقيه است و همينطور افرادي كه از روي حدس و گمان چه نسبتها كه نبستند و چه قضاوتها كه نكردند .... با احترام به همراهان خوبم كه منصفانه كنارم بودند ، خدمت اين دسته أفراد عرض ميكنم اينجانب در آمريكا زايمان نكردم و در آنجا هم نيستم . كه البته اگر دليل محكم و لازمي ميديدم با اجازه همه در مورد مسئله كاملا شخصي اين كار را ميكردم .... اما دليلي نديدم .... و حالا ميتوانيد موضوع ديگري را براي إيجاد حاشيه مجدد پيدا كنيد ... در اخر من از همه شماهايي كه واقعي هستيد و بسيار شريف تشكر ميكنم و خدارو شكر كه شما هستيد تا من و أرام و خوب باشم 💜💙💚🌹🙏 پي نوشت : لطفا و براي هزارمين بار عزيزانم اگر نقد و پرسشي از آقاي محمد علي رامين بابت ايدئولژي و سياستهاي ايشان داريد ، آن را به فضاهايي ببريد كه مال ايشون يا طرفداران ايشون هست نه اينجا ... راه و روش اعتراض و نقد را بهتر يادبگيريم 🌹🙏من و همسرم تصميمات خودمان را با اعتقادات خودمان ميگيريم .... ممنونم 🙏🌹ثبت دیدگاه شما