ننگرهار فیلم کوتاهیه که واقعا تکان دهندس...حالا که زلزله ای آمد بیشتر فهمیدم چه خوب که به جای ساختن فیلمی که فروشش خوب باشه فیلمی ساختیم راجع به دردهای همنوعانم .....بی پناهی و بی آشیانگی و بی خانمانی و فقر و پناهندگی و نداری و خدارو با عجز صدا کردن و از فرط درد روحی زمین را جویدن..همینهایی که امروز داریم میبینیم.......زلزله مصداق واقعی استیصال و رنج است....افتخار تهیه کنندگی ننگرهار رو داشتم...و کریم امینی کارگردان چجوری درد رو با این سن کم میشناسد..... تسلیت به تمام ایرانیان یاعلیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران