تاخیر پرواز شیراز باعث رفاقت مادوتا شد...در نهایت که شیشه شیرش رو خورد....و بعد اینهمه رفاقت روی ما بالا آورد🤣🤣🤣🤣🤣🤣 من هلاک بچه هام...چه سالم...چه مریض💙💚❤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران