خانم چمنی...بچه ها با این نام میشناسنم..خوشحالم که در قلب این ساده دلا...جایی باز کردم....بچه ها سخت ارتباط میگیرن...ولی اگه بگیرن درست و واقعیه💙💚❤💖 به یاد محله گل و بلبل بهشتی من...سرزمین واقعی من اونجاست...❤ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران