محسن افشانی Valentine Day
Coungrats to my friends
For their great performance
تبريك ميگم به شهره سلطانى عزيز
بابت بازى بينظيرش در نمايش "روز ولنتاين"
پيشنهاد ميكنم اين نمايش رو ببينيد حتما
هر روز ساعت ٨:٣٠ در تماشاخانه استاد مشايخى
ضلع شمال غربى چهارراه وليعصر
فريدون محرابى عزيز هم عالى درخشيدند class=
Valentine Day Coungrats to my friends For their great performance تبريك ميگم به شهره سلطانى عزيز بابت بازى بينظيرش در نمايش "روز ولنتاين" پيشنهاد ميكنم اين نمايش رو ببينيد حتما هر روز ساعت ٨:٣٠ در تماشاخانه استاد مشايخى ضلع شمال غربى چهارراه وليعصر فريدون محرابى عزيز هم عالى درخشيدندثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران