الناز شاکردوست با مهمان هاى خوب تئاتر #گُم_و_گور 
از راست به چپ : خانم أكرم محمدى_ آقاى بهروزافخمى _ خانم مرجان جانِ شيرمحمدى عزيزم_ آهيل (كه تولدش هم بود اونشب👦🏻)_ امير خانِ جعفرى_ على قربانزاده كه هميشه به داشتن دوستى چون او افتخار ميكنم🌹
جمعـه ١٠/آذرماه/٩٦ class=
با مهمان هاى خوب تئاتر #گُم_و_گور از راست به چپ : خانم أكرم محمدى_ آقاى بهروزافخمى _ خانم مرجان جانِ شيرمحمدى عزيزم_ آهيل (كه تولدش هم بود اونشب👦🏻)_ امير خانِ جعفرى_ على قربانزاده كه هميشه به داشتن دوستى چون او افتخار ميكنم🌹 جمعـه ١٠/آذرماه/٩٦ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران