مهدی ماهانی #mehdimahani #mehdimahanifans 
#iranianactor #iranianartist 
معجزه زندگی دیگران باش …. .
بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها…. .
دست های خدا باش برای برآوردن رویای انسان دیگری ….
خنثی نباش !
بی تفاوت نباش !
اگر دیدی کسی گره ای دارد وتو راهش را می دانی سکوت نکن !
اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن ….
معجزه زندگی دیگران باش !
این قانون کائنات است !!!
معجزه زندگی دیگران که باشی
بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود ….!
……..
رفقاى ارزشى لطفا کمی آهسته تر از کنار هم عبور کنیم …+
روزتون پر از انرژى هاى مثبت و دوشت داشتنى رفقا

عكس مربوط به حاشيه ديدار فوتبال تيم هنرمندان با منتخب تبريز به نفع بيماران سرطانى

جا داره از همه خبرنگاران عزيز تبريزى و دوست داشتنى كه اين بازى رو پوشش خبرى دادن و زحمت عكس و خبر رو كشيدند تشكر ويژه داشته باشم دوستانى مثل آقاى ميلاد سبز قلم ، آقا مهدى ، آقا محمد رضا كه متاسفانه به من فاميليشون رو نگفتن و همه دوستانى كه اسمشون از قلم اُفتاده هم همينطور

نيمه شبِ چهارشنبه ساعت ٢:٥٢مورخ ٩٤/٠٣/٢٠ ...يا حق 
عكس از عباس بنى حسينيان @abbasgraphic class=
#mehdimahani #mehdimahanifans #iranianactor #iranianartist معجزه زندگی دیگران باش …. . بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها…. . دست های خدا باش برای برآوردن رویای انسان دیگری …. خنثی نباش ! بی تفاوت نباش ! اگر دیدی کسی گره ای دارد وتو راهش را می دانی سکوت نکن ! اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن …. معجزه زندگی دیگران باش ! این قانون کائنات است !!! معجزه زندگی دیگران که باشی بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود ….! …….. رفقاى ارزشى لطفا کمی آهسته تر از کنار هم عبور کنیم …+ روزتون پر از انرژى هاى مثبت و دوشت داشتنى رفقا عكس مربوط به حاشيه ديدار فوتبال تيم هنرمندان با منتخب تبريز به نفع بيماران سرطانى جا داره از همه خبرنگاران عزيز تبريزى و دوست داشتنى كه اين بازى رو پوشش خبرى دادن و زحمت عكس و خبر رو كشيدند تشكر ويژه داشته باشم دوستانى مثل آقاى ميلاد سبز قلم ، آقا مهدى ، آقا محمد رضا كه متاسفانه به من فاميليشون رو نگفتن و همه دوستانى كه اسمشون از قلم اُفتاده هم همينطور نيمه شبِ چهارشنبه ساعت ٢:٥٢مورخ ٩٤/٠٣/٢٠ ...يا حق عكس از عباس بنى حسينيان @abbasgraphicثبت دیدگاه شما