واقعاً تفاوت بين بازيگر در شمائل انسان و عروسك خيمه شب بازى تا چه حد است؟ براستى مگر چقدر فرق است بين حركت ارادى ما ،كه آن هم به خواست يك فيلم و نقش صورت مى گيرد با آن؟!! ولى من باز هم خوشحالم ازين مترسك متحرك كه هزاربار خوشبخت تر از مُردگان زمينى ديگر است كه دُچار روزمرگى گشته اند! مگر راه ديگرى هم جز بازيگر بودن هست براى به حقيقت پيوستن روياى آدمــى؟!! جز آنكه اعتماد كنى و خودت را همچون عروسك خيمه شب بازى بسپارى به عروسك گردان، اين ديگر شانس توست كه نخ هايت به تفكرى وصل باشد! نگاه كن اين پرواز من است در خواب كه سرانجام اينگونه تصوير شد... حالا ديگر نخ هاى آهنينِ دست هايم را آزاد كنيد براى بيدارى! الناز_آذرماه١٣٩٦_زمانى كه مريم بودم در #سراسر_شب_فيلمى_از_فرزادمؤتمن 🎶je crois entendre encore #Tino_Rossiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران