الناز شاکردوست گورمون رو گُم كنيم كجا بريم؟!! بخدا قسم كه من به اين قبرستونِ لعنتى دل بستم! همه كس و كارم اينجا خاكن! باور كن اينجا درست ميشه! #تئاتر #گُم_و_گور  اين نمايش بدليل استقبال بينظير شما عزيزان دو اجرايى شد 🎭 روزهاى پايانى ساعت٢٠:٣٠ در تماشاخانه ايرانشهر تا ٢٤آذرماه
 #گُم_و_گور_به_كارگردانىِ_اميرمهندسيان
Photo by Behnam Tofighi class=
گورمون رو گُم كنيم كجا بريم؟!! بخدا قسم كه من به اين قبرستونِ لعنتى دل بستم! همه كس و كارم اينجا خاكن! باور كن اينجا درست ميشه! #تئاتر #گُم_و_گور اين نمايش بدليل استقبال بينظير شما عزيزان دو اجرايى شد 🎭 روزهاى پايانى ساعت٢٠:٣٠ در تماشاخانه ايرانشهر تا ٢٤آذرماه #گُم_و_گور_به_كارگردانىِ_اميرمهندسيان Photo by Behnam Tofighiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران