علیرام نورایی بهم گفتن گلتُ آب برده،ديگه تنها شدى برا هميشه
كسى كه دلشو زده به دريا،به اين راحتيا پيدا نميشه

بهم گفتن گلتُ آب برده،كسى از جاىِ اون خبر نداره
ديگه بايد بشينى تا يه روزى،كه دريا پرپرش رو پس بياره

حالا ميگن تورو با دسته بسته،تورو زنده زنده خاك كردن
نميدونى كه مادر چى كشيدم،منو با اين خبر هلاك كردن

بگو اون لحظه كه پراتُ بستن،چرا مادر منو صدا نكردى
تويى كه قصد برنگشتن نداشتى،تو كه پشت سرتُ نگا نكردى

بگو تا داغِ تازم تازه تر شه،بهت لحظه آخر آب دادن؟
آخه مادر براىِ تو بميره،كه اينجورى تو رو عذاب دادن

برا عكسات رو پام لالايى خوندم،شباى بى كسى و بى قرارى
كى جرأت كرده دستاتُ ببنده؟بميرم تو مگه مادر ندارى؟

بهم برخورده مادر،بغض دارم،قسم خوردم ديگه دريا نميرم
قسم خوردم گلم مثلِ خودِ تو،منم با دستاىِ بسته بميرم

پُره حرفم پُره دردم عزيزم،ولى آغوش من امنِ هنوزم
بذار دستاتُ وا كنم عزيزم،تو آغوشِ تو راحت تر بسوزم

#١٧٥ #١٧٥غواص #175
#iran #war #honor #brave #175_diver #glory #war_crimes #buried_alive
#سلام_بر١٧٥غواص_شهيد class=
بهم گفتن گلتُ آب برده،ديگه تنها شدى برا هميشه كسى كه دلشو زده به دريا،به اين راحتيا پيدا نميشه بهم گفتن گلتُ آب برده،كسى از جاىِ اون خبر نداره ديگه بايد بشينى تا يه روزى،كه دريا پرپرش رو پس بياره حالا ميگن تورو با دسته بسته،تورو زنده زنده خاك كردن نميدونى كه مادر چى كشيدم،منو با اين خبر هلاك كردن بگو اون لحظه كه پراتُ بستن،چرا مادر منو صدا نكردى تويى كه قصد برنگشتن نداشتى،تو كه پشت سرتُ نگا نكردى بگو تا داغِ تازم تازه تر شه،بهت لحظه آخر آب دادن؟ آخه مادر براىِ تو بميره،كه اينجورى تو رو عذاب دادن برا عكسات رو پام لالايى خوندم،شباى بى كسى و بى قرارى كى جرأت كرده دستاتُ ببنده؟بميرم تو مگه مادر ندارى؟ بهم برخورده مادر،بغض دارم،قسم خوردم ديگه دريا نميرم قسم خوردم گلم مثلِ خودِ تو،منم با دستاىِ بسته بميرم پُره حرفم پُره دردم عزيزم،ولى آغوش من امنِ هنوزم بذار دستاتُ وا كنم عزيزم،تو آغوشِ تو راحت تر بسوزم #١٧٥ #١٧٥غواص #175 #iran #war #honor #brave #175_diver #glory #war_crimes #buried_alive #سلام_بر١٧٥غواص_شهيدثبت دیدگاه شما