مهراب قاسم خانی سر ماجراى عوارض خروجى اومدن اداى رابين هودِ جنگل شروود در بيارن، شدن كيوونِ ده برره كه "پول زور" ميگرفت...
پ.ن اول: دولت بهار دلار رو هشتصد و هفتاد تومن تحويل گرفت، سه هزار و صد تومن تحويل داد. نه يكيشون به مردم گفت چرا، نه هيشكى بدهكار ملت شد... دولت تدبير دلار رو سه هزار و صد تومن تحويل گرفت،  ديروز موفق شد اونو برسونه به چهار هزار و دويست تومن. نه يكيشون به مردم ميگه چرا، نه هيشكى بدهكار ملت ميشه...
پ.ن دوم: ناشكرى نكنيم. اگه از نظر ارزش پول و پاسپورت جزو ده كشور آخر جهانيم، به جاش توى فساد ادارى و اعتياد جزو پنج تاى اوليم class=
سر ماجراى عوارض خروجى اومدن اداى رابين هودِ جنگل شروود در بيارن، شدن كيوونِ ده برره كه "پول زور" ميگرفت... پ.ن اول: دولت بهار دلار رو هشتصد و هفتاد تومن تحويل گرفت، سه هزار و صد تومن تحويل داد. نه يكيشون به مردم گفت چرا، نه هيشكى بدهكار ملت شد... دولت تدبير دلار رو سه هزار و صد تومن تحويل گرفت، ديروز موفق شد اونو برسونه به چهار هزار و دويست تومن. نه يكيشون به مردم ميگه چرا، نه هيشكى بدهكار ملت ميشه... پ.ن دوم: ناشكرى نكنيم. اگه از نظر ارزش پول و پاسپورت جزو ده كشور آخر جهانيم، به جاش توى فساد ادارى و اعتياد جزو پنج تاى اوليمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران