گويا قراره اين عزيزان گردن كلفت شهردارى محاكمه بشن كه خيلى هم خوبه، فقط از اونجا كه مشابه اين اتقاق تا حالا صد دفعه افتاده، كاملاً مشخصه كه مشكل از رويكرد خود شهرداريه. يعنى يا آدم عوضى استخدام ميكنن، يا روش هاى تربيتى و آموزشيشون منجر به عوضى شدن آدما ميشه. هر چى كه هست، بايد اول اون سيستم سنتى گردن كلفت پرور رو تغيير دادثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران