مهراب قاسم خانی ديشب، جشن شب يلداى مجله چلچراغ. جايزه بهترين گروه موسيقى رو اهدا كردم به گروه دنگ شو، بعدشم خيلى مودب و قشنگ وايستادم اون گوشه class=
ديشب، جشن شب يلداى مجله چلچراغ. جايزه بهترين گروه موسيقى رو اهدا كردم به گروه دنگ شو، بعدشم خيلى مودب و قشنگ وايستادم اون گوشهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران