نوید محمدی #روز_دانشجو مبارك 
هيچوقت دانشجوى خوبى نبودم تو زندگيم،ولى شانس اينو داشتم نقش يه دانشجوى خوبو بازى كنم. 
#عصبانى_نيستم 📷 @mohamadbadrloo 
@asabaninistamthemovie @rezadormishian @mohamadbadrloo #navidmohamadzadeh @barankosari class=
#روز_دانشجو مبارك هيچوقت دانشجوى خوبى نبودم تو زندگيم،ولى شانس اينو داشتم نقش يه دانشجوى خوبو بازى كنم. #عصبانى_نيستم 📷 @mohamadbadrloo @asabaninistamthemovie @rezadormishian @mohamadbadrloo #navidmohamadzadeh @barankosariثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران