میلاد کی مرام بى اذن خدا برگى از درخت نمى افتد، من بر اين باورم.
زندگى بال و پرى دارد با وسعت مرگ، پرشى دارد اندازه ى عشق.
سپاس بى كران براى هم درديتون.🙏🙏🙏
#milad #miladkeymaram #ilovemyfans #iranianlife #iranianlike #Iranianactor #Iiranianartis #art #artist 
عكس:حانيه زاهد class=
بى اذن خدا برگى از درخت نمى افتد، من بر اين باورم. زندگى بال و پرى دارد با وسعت مرگ، پرشى دارد اندازه ى عشق. سپاس بى كران براى هم درديتون.🙏🙏🙏 #milad #miladkeymaram #ilovemyfans #iranianlife #iranianlike #Iranianactor #Iiranianartis #art #artist عكس:حانيه زاهدثبت دیدگاه شما