بهاره کیان افشار .
مهمانان امشب ما دوستان زيادى بودند 
كه ما رو خوشحال كردند از جمله:
آقايان قاسم جعفرى،رضا سخايى،زهير يارى
سيروس همتى،فربد فرهنگ،ارميا قاسمى و...
ديگر عزيزانى كه تشريف اوردن،
كه حضور تك تك شون برام مغتمنه🙏🏻🙏🏻🙏🏻
.
هفته آينده هفته پايانى ست...😕 class=
. مهمانان امشب ما دوستان زيادى بودند كه ما رو خوشحال كردند از جمله: آقايان قاسم جعفرى،رضا سخايى،زهير يارى سيروس همتى،فربد فرهنگ،ارميا قاسمى و... ديگر عزيزانى كه تشريف اوردن، كه حضور تك تك شون برام مغتمنه🙏🏻🙏🏻🙏🏻 . هفته آينده هفته پايانى ست...😕ثبت دیدگاه شما