محمد بحرانی رفقای گلم....از نوزدهم تا بیست و دوم آذر ماه نمایشگاه فوق العاده ای در حوزه ی گردشگری و صنایع دستی در شیراز برگزار می شه....دوستان قدیمی و کاربلد بنده قراره این چند روز حسابی بترکونن....خیلی جدی پیشنهاد می کنم اگر براتون امکان داره این چند روز به شیراز سفر کنین و حسابی کیف کنین...شیراز میزبان بسیار بسیار خوبیه‌‌‌..‌.شک نکنین. class=
رفقای گلم....از نوزدهم تا بیست و دوم آذر ماه نمایشگاه فوق العاده ای در حوزه ی گردشگری و صنایع دستی در شیراز برگزار می شه....دوستان قدیمی و کاربلد بنده قراره این چند روز حسابی بترکونن....خیلی جدی پیشنهاد می کنم اگر براتون امکان داره این چند روز به شیراز سفر کنین و حسابی کیف کنین...شیراز میزبان بسیار بسیار خوبیه‌‌‌..‌.شک نکنین.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران