محمد بحرانی آخرین روزهای اجرای نمایش آبجی....جدا توصیه می کنم دیدن این کار رو از دست ندین...فضای این کار رو در کمتر کار نمایشی تجربه کرده یا خواهید کرد....مجموعه ی تئاتر شهر.سالن سایه.ساعت هشت شب....خرید بلیط از سایت تیوال..
.

عکس از صبا قاسمی class=
آخرین روزهای اجرای نمایش آبجی....جدا توصیه می کنم دیدن این کار رو از دست ندین...فضای این کار رو در کمتر کار نمایشی تجربه کرده یا خواهید کرد....مجموعه ی تئاتر شهر.سالن سایه.ساعت هشت شب....خرید بلیط از سایت تیوال.. . عکس از صبا قاسمیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران