رفقای گلم.....تئاتر ببینیم....یک تئاتر به شدت متفاوت...که ریشه در قصه ی واقعی زندگی چند نفر از دوستانم داره....برای آشنایی بیشتر با مفهوم ترنس و درک مصائب و مشکلات زندگی این دوستان حتما حتما به دیدن این نمایش برید....گاهی لازمه که از زاویه های متفاوتی به جهان اطرافمون بنگریم..... . نمایش خودکار بیکار..‌‌...سالن نمایش پایتخت.....خیابان طالقانی...ساعت پنج و نیم..‌‌‌..‌خرید بلیط از سایت تیوالثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران