فرحناز داوری دانشجو دانشگاه تهران،مبتلا به سرطان خون از نوع بدخیم اي.ال.ال شده و زمانی که کاندید پیوند مغز استخوان بود،متاسفانه بيماري به شکل غیر قابل مهاری عود كرد.راه درمان موجود برای این وضعیت ایمنوتراپی است وبايد به آلمان منتقل شوند.در صورت تامین نشدن هزینه های درمانی آخرین امیدهایمان برای درکنار فرحناز بودن ،ازبین میرود. شماره كارت٥٠٤٧٠٦١٠١٩٨٣٦٥٤٩ شماره حساب به نام فرحناز داوری٧٠٠٧٩٩٥٩٣٠٩٣ ای دی تلگرام مادر بیمار:@mydearfarahnazثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران