امیر کربلایی زاده با دو رفيق جان وقديمي ،نويد محمد زاده و هوتن شكيبا،كه هر سال بيشتر از قبل در آسمان هنر بازي ،ميدرخشند
بهترين ها از آن شما كه لايق بهترين ها هستين رفقا
پيشنهاد ميكنم اگر نمايش اليورتويست رو نديد حتما اين نمايش موزيكال پر از رنگ و تصوير و موسيقي و حركت و بازيهاي زيبا رو ببينيد
#امير_كربلايي_زاده #هوتن_شکیبا #نويدمحمدزاده #نمايش #اليور_توئيست class=
با دو رفيق جان وقديمي ،نويد محمد زاده و هوتن شكيبا،كه هر سال بيشتر از قبل در آسمان هنر بازي ،ميدرخشند بهترين ها از آن شما كه لايق بهترين ها هستين رفقا پيشنهاد ميكنم اگر نمايش اليورتويست رو نديد حتما اين نمايش موزيكال پر از رنگ و تصوير و موسيقي و حركت و بازيهاي زيبا رو ببينيد #امير_كربلايي_زاده #هوتن_شکیبا #نويدمحمدزاده #نمايش #اليور_توئيستثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران