جعفر پناهی با ناصر خان ملك مطعيى .  وقتى جوياى حالش شدم ، با اشاره به شايعه مرگ در چند روز گذشته به طنز گفت : يك هفته بعد از مرگ اش ، حالش بهتراست . با ديدن روحيه خوب عصايش را گرفتم به نشانه آنكه ما بيشتر از او نيازمند عصاييم #ناصرملك_مطيعى #سينما #فيلم #شايعه #مرگ #عصا class=
با ناصر خان ملك مطعيى . وقتى جوياى حالش شدم ، با اشاره به شايعه مرگ در چند روز گذشته به طنز گفت : يك هفته بعد از مرگ اش ، حالش بهتراست . با ديدن روحيه خوب عصايش را گرفتم به نشانه آنكه ما بيشتر از او نيازمند عصاييم #ناصرملك_مطيعى #سينما #فيلم #شايعه #مرگ #عصاثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران