جعفر پناهی با استاد جواد مجابى  شاعر ، نويسنده ، منتقد ادبى ، روزنامه نگار و نقاش #جعفرپناهى #جوادمجابى class=
با استاد جواد مجابى شاعر ، نويسنده ، منتقد ادبى ، روزنامه نگار و نقاش #جعفرپناهى #جوادمجابىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران