با مادرم . ياد از گذشته و اميد به آينده ، چمخاله #جعفرپناهى #مادر #دريا #گذشته #آينده #چمخاله #شمال #آآذرى #آذربايجان #تركىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران