جعفر پناهی علی اکبر ثابت کسایی از دانش آموختگان دانشکده هنر ، بازيگر و منتقد تئاتر بود ، قبل از انقلاب با دو دوربين "سى و پنج سينمايى " مشغول كار تبليغات شد .  يك شب كه ِبا چند تن از هم نسلانش همچون سعيد پورصميمى و رضا بابك مهمانش بوديم ، يكى از آن دوربين ها را آورد و به من داد ، گفت چند فيلم خوب تاريخ سينما با اين دوربين گرفته شده با خودم عهد كرده بودم اگر " تاكسي" در برلين جايزه ى خرس طلا  را بگيرد، به تو بدهم تا در كلكسيون دوربينهايت باشد . ديشب در سن هفتاد سالگى درگذشت . و فردا صبح در قطعه هنرمندان ساكن خواهد شد . يادش همواره گرامى باد #جعفرپناهى @aliakbar1325 class=
علی اکبر ثابت کسایی از دانش آموختگان دانشکده هنر ، بازيگر و منتقد تئاتر بود ، قبل از انقلاب با دو دوربين "سى و پنج سينمايى " مشغول كار تبليغات شد . يك شب كه ِبا چند تن از هم نسلانش همچون سعيد پورصميمى و رضا بابك مهمانش بوديم ، يكى از آن دوربين ها را آورد و به من داد ، گفت چند فيلم خوب تاريخ سينما با اين دوربين گرفته شده با خودم عهد كرده بودم اگر " تاكسي" در برلين جايزه ى خرس طلا را بگيرد، به تو بدهم تا در كلكسيون دوربينهايت باشد . ديشب در سن هفتاد سالگى درگذشت . و فردا صبح در قطعه هنرمندان ساكن خواهد شد . يادش همواره گرامى باد #جعفرپناهى @aliakbar1325ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران