احسان کرمی در كنار الويور توييست ،نانسى ، داجر و آقاى حسين پارسايى كارگردان نمايش اليور توييست. 
تصورش را هم نميكردم كه بشود نمايش موزيكالى با استاندارد هاى جهانى را در ايران روى صحنه برد.از آن نمايشهايى كه همه چيزش عالى است. از آن نمايشهايى كه در اروپا سالن خودشان را دارند و مردم از همه جهان مى آيند تا تماشايش كنند.موسيقى ، صحنه، نور ، بازى ها ، كارگردانى درجه يك بودند.بازيگران كودك اين نمايش را بايد ببينيد و كيف كنيد از اينهمه انگيزه و استعداد. متن اين نمايش بسيار دقيق و ماهرانه براى اجراى صحنه اى نوشته شده بود، طراحى حركات بسيار شورانگيز بود، از موسيقى و كار برديا كيارس و خوانندگان نميتوان نگفت آنقدر كه درخشان بودند
خوشحالم كه اين نمايش را ديدم. و خدا ميداند چقدر ذوق كردم و لذت بردم از هنرنمايى عزيزانم روى صحنه .به همه عوامل پر تعداد اين نمايش بي مانند تبريك و خسته نباشيد ميگويم. خاصه كارگردان محترمش جناب آقاى پارسايى. 
پى نوشت 
آن چندنفر عزيزى كه ميگفتند نه به اليورتوييست...كاش ميرفتند كار را ميديدند تا لب به تحسين بازكنند و الان متهم به تنگ نظرى نشوند.
پى نوشت ٢ 
#بله_به_اليور_توييست
پى نوشت ٣
چه خوب است كه تالار وحدت را داريم
@hootanshakiba 
@navidmohamadzadeh 
@atilapesyani class=
در كنار الويور توييست ،نانسى ، داجر و آقاى حسين پارسايى كارگردان نمايش اليور توييست. تصورش را هم نميكردم كه بشود نمايش موزيكالى با استاندارد هاى جهانى را در ايران روى صحنه برد.از آن نمايشهايى كه همه چيزش عالى است. از آن نمايشهايى كه در اروپا سالن خودشان را دارند و مردم از همه جهان مى آيند تا تماشايش كنند.موسيقى ، صحنه، نور ، بازى ها ، كارگردانى درجه يك بودند.بازيگران كودك اين نمايش را بايد ببينيد و كيف كنيد از اينهمه انگيزه و استعداد. متن اين نمايش بسيار دقيق و ماهرانه براى اجراى صحنه اى نوشته شده بود، طراحى حركات بسيار شورانگيز بود، از موسيقى و كار برديا كيارس و خوانندگان نميتوان نگفت آنقدر كه درخشان بودند خوشحالم كه اين نمايش را ديدم. و خدا ميداند چقدر ذوق كردم و لذت بردم از هنرنمايى عزيزانم روى صحنه .به همه عوامل پر تعداد اين نمايش بي مانند تبريك و خسته نباشيد ميگويم. خاصه كارگردان محترمش جناب آقاى پارسايى. پى نوشت آن چندنفر عزيزى كه ميگفتند نه به اليورتوييست...كاش ميرفتند كار را ميديدند تا لب به تحسين بازكنند و الان متهم به تنگ نظرى نشوند. پى نوشت ٢ #بله_به_اليور_توييست پى نوشت ٣ چه خوب است كه تالار وحدت را داريم @hootanshakiba @navidmohamadzadeh @atilapesyaniثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران