بابک جهانبخش #BabakJahanbakhshOriginal #Paris #OldPicture 📸
گاهى بايد رفت !
و آنچه ماندنى ست را جا گذاشت ...
مثل ياد ، مثل خاطره ، مثل لبخند 
رفتنت ماندنى و با ارزش مى شود 
وقتى كه بايد بروى و مى روى !
و ماندنت پوچ و بى فايده ست 
وقتى كه نبايد بمانى و مى مانى ! class=
#BabakJahanbakhshOriginal #Paris #OldPicture 📸 گاهى بايد رفت ! و آنچه ماندنى ست را جا گذاشت ... مثل ياد ، مثل خاطره ، مثل لبخند رفتنت ماندنى و با ارزش مى شود وقتى كه بايد بروى و مى روى ! و ماندنت پوچ و بى فايده ست وقتى كه نبايد بمانى و مى مانى !ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران