کارن همایونفر Last Poems for Solo Pianoforte.
Coming soon...
———.
مجموعه‌ی ‘’شعرهای آخر برای پیانو سولو’’.
———.
@karenhomayounfar #karenhomayounfar ...
••••••
#composer #musician #filmscorecompser #filmmusic #piano #pianist #persianmusic 
#instrumental #musicproducer #recording #musicstudio #instamusic #art #musicalinstruments #filmscores #musicproduction #musicians
#persianart #persianartist #multiinstrumentalist #filmscoring class=
Last Poems for Solo Pianoforte. Coming soon... ———. مجموعه‌ی ‘’شعرهای آخر برای پیانو سولو’’. ———. @karenhomayounfar #karenhomayounfar ... •••••• #composer #musician #filmscorecompser #filmmusic #piano #pianist #persianmusic #instrumental #musicproducer #recording #musicstudio #instamusic #art #musicalinstruments #filmscores #musicproduction #musicians #persianart #persianartist #multiinstrumentalist #filmscoringثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران