Love song. Extracted from Bodyguard OST ————————————— عاشقانه... قیصر امین پور عزیزم که جایش در جهان این روزها بسیار خالیست یکی از زیباترین عاشقانه‌ها را سروده است. می گفت: قطار میرود..., تو می روی... , تمام ایستگاه میرود..., و من چه ساده ام که سالهای سال در انتظار تو در کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و هم چنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه داده‌ام... ————————————— @karenhomayounfar #karenhomayounfar ••••••••. #composer #musician #filmscorecompser #filmmusic #piano #pianist #persianmusic #instrumental #musicproducer #recording #musicstudio #instamusic #art #musicalinstruments #filmscores #musicproduction #musicians #persianart #persianartist #multiinstrumentalist #filmscoringثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران