علی زند وکیلی از اينجا مى روم تا شهر فرداهاى نامعلوم
كه آنجا سرنوشتم هر چه  پيش آورد
از اينجا مى روم اينجا كَـسى آيينه باور نيست
كه دارد آسمانش سـَنـگ مى بارد زمينَـش گَرد
@alirezaafkari.officialpage 
@mohammadsalmani1 
@saeedzamani1 
@sinaalam1 
@mahmood.shobeiri 
@timateamphoto 
#فصل زرد#پاييز#خزان🍁🍂 class=
از اينجا مى روم تا شهر فرداهاى نامعلوم كه آنجا سرنوشتم هر چه پيش آورد از اينجا مى روم اينجا كَـسى آيينه باور نيست كه دارد آسمانش سـَنـگ مى بارد زمينَـش گَرد @alirezaafkari.officialpage @mohammadsalmani1 @saeedzamani1 @sinaalam1 @mahmood.shobeiri @timateamphoto #فصل زرد#پاييز#خزان🍁🍂ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران