علی زند وکیلی بـايد مَــرا بـاور كُـنـى تـنـهـاترين مـَرد زمينم
تو در طلوع تازه اى ،من در غروب آخرينم
#محمدسعيد_ميرزايی
@timateamphoto class=
بـايد مَــرا بـاور كُـنـى تـنـهـاترين مـَرد زمينم تو در طلوع تازه اى ،من در غروب آخرينم #محمدسعيد_ميرزايی @timateamphotoثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران