هزاران سپاس از مهر و حمايت شما مردم سرزمينم براى انتخاب قطعه لالايى اثرى كه براى خودمان هيچ گاه تكرارى نخواهد شد و بخشى از حقيقت زندگى ما شده .تلخى حقايقى ، رنگِ بى مهرى و.... تبريك به خالقين اين اثر ناب و خالص على رضا افكارى عزيزم ،افشين مقدم و سعيد زمانى عزيز ياران هميشگى من گروه زند و برادرم سپهر صاحبى و رفيق نابَم محمود شبيرى❤️ و تشكر ويژه از سايت موسيقى ما براى برگزارى چهارمين جشن موسيقى ما @musicema @marzieamiriiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران