شماره كارت بانك پاسارگاد بنام محمدمهدى واعظى ٥٠٢٢٢٩١٠٤١٩٩٦٣١٣ كمك به هم وطنان در حد وسع و حتى در تنگ دستى ارزش والايى دارد حافظ مى فرمايد: در وقت تنگ دستى در عيش كوش و مستى، كاين كيمياى هستى قارون كند گدارا، اميدوارم همگى از اين عيش و مستى الهى بهره وافر ببريمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران