محمد اصفهانی سلام دوستان و هموطنان عزيزم. باتوجه به اينكه هلال احمر و ساير نهادها اوضاع رو تقريبا در كنترل دارند جناب آقاى ارژن به تهران مراجعت خواهند كرد از آخرين اقدامات دوستان امداد رسان شما توزيع كرسى هاى برقى در روستاى بزمير آباد رو مى تونم نام ببرم كه تقريبا پشت كوه دالاهو واقع شده و مردم زلزله زده اونجا از سرما رنج مى برند لذا خواهش مى كنم واريز وجوه به كارت اعلام شده توسط اينجانب رو متوقف بفرماييد. از زحمات و هميارى هاى شما تشكر و تقدير مى كنم class=
سلام دوستان و هموطنان عزيزم. باتوجه به اينكه هلال احمر و ساير نهادها اوضاع رو تقريبا در كنترل دارند جناب آقاى ارژن به تهران مراجعت خواهند كرد از آخرين اقدامات دوستان امداد رسان شما توزيع كرسى هاى برقى در روستاى بزمير آباد رو مى تونم نام ببرم كه تقريبا پشت كوه دالاهو واقع شده و مردم زلزله زده اونجا از سرما رنج مى برند لذا خواهش مى كنم واريز وجوه به كارت اعلام شده توسط اينجانب رو متوقف بفرماييد. از زحمات و هميارى هاى شما تشكر و تقدير مى كنمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران