به ساده ترين نوع ممكن فقط با كمى مهربانى و بخشش ميشه به همه قلب ها نزديك شد كمتر از يكروز به كنسرت تهرانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران